RSR – RSB – nakazy – zakazy projektowe pieców


A) – RSR – range stove rules…- zakres piecowych przepisów – nakazy B) – RSB – range stove bans…- zakres piecowych zakazów    – zakazy Ten Temat… (jako mój, Nasz – Epilog Projektowy Pieca.!) – jest tym – podsumowaniem … Naszej Dyskusji… (w następnych, otwartych dla Dyskusji – zakładkach..!) – dot. wszystkich.., najważniejszych… (prawie – […]